söndag 3 september 2017

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv, boktips

Jag har för ett tag sedan plöjt boken Klassrumsinteraktion och flerspråkighet - ett kritiskt perspektiv och jag är nöjd, mycket nöjd över detta.

Alla böcker som har med "ett kritiskt perspektiv" i titeln är extra intressanta eftersom det innebär problematiseringar. Problematiseringar är alltid intressanta eftersom det ger möjlighet att vrida och vända på saker, att förstå dem djupare helt enkelt.

Bland annat får boken mig att fundera en hel del kring asymmetriska maktrelationer i skolan, vikten av läsning och tankar på hur translanguaging ska bli en mer framträdande del i min egen undervisning och i hur det kommer att de ut i klassrummet.

Jag lärde mig några nya termer. Bland annat subrosa (adjektiv med betydelsen hemliga, i smyg - nu i skrivande stund så inser jag att det kommer ifrån Sub Rosa - under rosen. Jag drar slutsatsen att det kanske inte alls var helt nytt ändå. Oh well.. )

Funderingar jag har just nu - lärares identitetsskapande praktigemenskaper och intressanta teorier kring identitet.

Inga kommentarer: