lördag 14 mars 2009

Farliga samsyn?

Nu har det uppstått en ny tankehärva. Det här med samsyn. En av mina föreläsare nämnde förra terminen sådär i förbifarten att samsyn inte alltid är så bra. Det både stämmer samtidigt som det inte gör det.
Om det råder samsyn så uppstår ingen direkt diskussion.
Diskussion kan vara bra för att föra tankarna framåt. Ibland rent livsnödvändigt.
Samsyn kan ju även leda till att ett mindre bra beteende uppstår och blir norm utan att någon egentligen märker av det.
Men är diskussioner alltid bra? Kan allt diskuteras? Måste allt diskuteras?
Diskussion leder kanske till reflektion. Kan reflektion någonsin vara dålig?
Reflektionen leder kanske till ännu mindre samsyn och mer navelskådning.

Inga kommentarer: