tisdag 30 juni 2009

Jag lär mig med spel

Jag gillar mina sommarkurser - speciellt den som jag läser som inte har något alls att göra med min framtida roll som lärare. Trodde jag i alla fall. Det visade sig att jag hade helt fel och att kursen är designad med lärare (bland andra) i åtanke. Spel är förmodligen lika viktigt som den fria leken. Att den fria leken är viktig är det en mängd förskolelärare som berättar för mig men när jag frågar varför verkar de aldrig veta. Jag misstänker att barn tillskansar sig en rad olika färdigheter tillsammans med sina jämlikar när de leker.

Lek är något som de flesta däggdjur håller på med och ofta för att lära sig nya eller att öva på befintliga färdigheter. Skillnaden mellan lek och spel är på sätt och vis hårfin men jag funderar mest på hur jag ska få in det i min lärarroll. Många är rösterna som oroar sig högljutt över tv och datorspel men jag börjar bli mer och mer övertygad om att de fyller en funktion som blir allt viktigare. Logiskt tänkande, lateralt tänkande och hand och öga kordination. Nu tror jag knappast att den fria leken någonsin kommer att försvinna och jag tror inte heller att det någonsin är dumt att vara utomhus men jag är inte heller övertygad om att spel skulle vara av ondo. Det har jag i och för sig aldrig heller varit.

2 kommentarer:

Morrica sa...

En avgörande skillnad mellan spel och fri lek är reglerna: i spelet finns reglerna redan, och barnen övar sig både på att följa dessa, på att se till att andra följer dem (just det momentet brukar sitta som en smäck efter fyra sekunder) och på att anpassa sitt agerande efter gällande regler. I fri lek finns inga regler givna utan det är upp till barnen själva att både skapa ett fungerande regelverk, att se till att det följs, anpassa det och modifiera det så att det fungerar och anpassa sitt eget agerande så att det passar ihop med det regelverk man är med att skapa.

Viktiga båda delarna på sitt sätt och omöjligt är att vikta det ena mot det andra, tror jag. Vad tror du?

Sanna sa...

Jag tror att du har rätt i alla fall när det gäller yngre individer men hur är det med vuxna? Jag har sett vuxna människor leka men aldrig riktigt förstått syftet med deras lek.
Den fria leken borde väl dessutom vara så demokratisk den kan bli bland barn om det nu är upp till dem att hitta på sina egna regler och anpasas sig efter varandra. Ett viktigt verktyg indeed.