söndag 28 mars 2010

Elevdemokrati

En sak som ligger mig varmt om hjärtat är det här med elevdemokrati. Jag minns några få detaljer om elevrådsrepresentanter och möten i skolan men inget ytterligare. På studiebesök i verkligheten så ser det ofta (tyvärr) precis ut på samma sätt som när jag gick i skolan. Eleverna ska få lära sig om demokrati under ytterst begränsade (kontrollerade?) former. Jag förstår naturligtvis att det kanske inte är så lätt att genomföra total demokrati men vad är det då som lärs ut?

Tar man verkligen tillvara på elevernas vilja om man fokuserar enbart på elevråd och liknande? Någonstans så tänker jag mig att dessa råd och grupper blir alldeles för abstrakta och representativa för de flesta. Får man chansen att välja en representant så får man samtidigt chansen att välja bort att själv vara aktiv. Det finns ju aldrig plats för alla elever som är intresserade i ett elevråd.

Då känns det lite som en miss.

Inga kommentarer: