måndag 27 februari 2017

Att möta flyktingar - Boktips

Jag har under sportlovet läst "Att möta flyktingar" av Birgitta Angel och Anders Hjern. Här är mina spontana tankar om den.


Oerhört lättläst!

Boken gav en hel del "jamen så är det" och "ahaaa" upplevelser.Jag uppskattade små verklighetshistorier som fanns insprängda i olika kapitel och som illustrerade olika aspekter i bemötandet. Det är en relativt svår uppgift, att möta flyktingar på ett sätt som inte blir för mycket eller för litet.

Lite av det jag tar med mig är bland annat att inte se symptom istället för människor när det handlar om PTSD samt hur man kan hantera andra människors svårigheter. Det finns också en lista på svenska företeelser som kan innebära kulturkollisioner, bland annat synen på barnets roll i samhället. Självständigt i Sverige - dagis osv 
För oss som möter barn och familjer från andra kulturer och som är på flykt är det vettiga perspektiv att ha med oss. 

Jag vill sätta boken i handen på alla lärare som möter flyktingar samt kanske framförallt alla  deltagare i en elevhälsa även om de kanske redan har goda erfarenheter av detta arbete eftersom jag tror att det kan leda till ännu mera samsyn i olika delar som vi aldrig kommer får inblick i eftersom det inte ingår i vår profession ( i mitt fall lär jag aldrig behandla någon kliniskt till exempel) men som vi ändå kan dra nytta av att veta något om.
ISBN: 9789144033280

Inga kommentarer: