tisdag 27 oktober 2009

En rubriks kub

Lite så ser jag just nu på min lärarutbildning. Det liknar en rubriks kub fast med en massa olika småproblem som är ihopkopplade med varandra.

Jag funderar över en massa saker såsom - hur får man sina elever engagerade i sitt eget lärande? Den bästa motivationen hänger ju ihop med ett engagemang och ett sätt att bli engagerad är att få chansen att vara med och påverka. Men för att verkligen vara med och påverka så måste man bry sig och det gör man ju inte om man inte är motiverad.

Cirkelresonemang som gör mig mest frustrerad. Då snurrar jag lite på kuben och tittar på något annat. Prov och betygssättning. De flesta barn och ungdomar jag kommer i kontakt med har en hangup på att man blir betygssatt efter vad man presterar på ett skriftligt prov efter vissa normer och regler. - Det känns lite som att en hel generation (minst) är förlorad och har ett trist förhållningssätt till lärande och kunskap. Å andra sidan kan man inte undgå att se varför när man funderar över hur läroplaner ställer sig till betyg och uppvisad kunskap.
Andelen rätt svar på ett skriftligt prov är mätbart på det enklaste sätt och går inte att argumentera om oftast.

Tyvärr =/

4 kommentarer:

Morrica sa...

Skulle man kunna bedriva undervisning helt utan prov? Hur skulle den då se ut? Skulle det gå i alla ämnen? I några ämnen? I vilka, isåfall?

Intressanta tankegångar sätter din kub igång.

Anonym sa...

Ja, jag tror att det är viktigt att vi förklarar för eleverna att lärande och kunskap inte alltid är så fast kopplade vid prov och betyg... Och framförallt att deras värde som människor inte bestäms av deras betyg.

Sanna sa...

Morrica: Jag hoppas verkligen att man kan bedriva undervisning utan prov. I alla fall skriftliga prov. Prov verkar mest finnas för att fungera som en kontroll funktion för läraren än för eleven. "Jaha Nisse fick 10 på provet och får därför ett G" Det har i alla fall varit mitt intryck hittills.

Undervisning är en sak och betyg en annan - är en känsla jag inte kommer undan.
Christermagister: jag tror att du har rätt - speciellt om människors värde.

Morrica sa...

Sanna, jag tror du har helt rätt, betyg har inte alls mycket med undervisning att göra, snarare kan de vara ett spöke som stör.

Om man som lärare kunde hitta ett sätt att använda prov UTAN att eleverna fick spunk och blev alldeles nervösa på alla sätt så vore det ett användbart verktyg för att få en snabb och simpel överblick över vilka moment man nått fram med, och vilka man behöver repetera. Om det inte vore för det där eländiga betygsspöket som ska lägga sig i hela tiden.

Jag kommer inte runt det, och eftersom jag är av den bestämda övertygelsen att nervösa och stressade elever lär sig sämre struntar jag i prov och håller mig till omständligare metoder, till den dag någon visar mig hur jag kan eliminera spöket.

Ghostbusters, vad har de för telefonnummer?